Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
  Home Aktivitetsplan

  Aktivitetskalender 2011

   

   

  1 Kurs i slektsforskning

  Ofoten slekts- og historielag tilbyr et grunnleggende kurs i slektsforskning med hovedvekt på innhold i og bruk av kilder. Det gis opplæring i hvordan man ved bruk av Internett kan søke i kirkebøker, folketellinger, gravminner og skifter. Andre temaer som behandles er søk etter slektninger i Sverige, Finland og USA, samt bruk av slektsprogrammer til registrering.
  Kursdager er tirsdag 18.januar, torsdag 20. januar, tirsdag 25. januar og torsdag 27. januar,og kurssted er Narvik gymnas.
  Instruktører: Geir Horrigmoe og Esther Fedreheim.


   

  2 Forum for slektsforskere

  Interessen for slektsforskning er stor, og mange arbeider med å finne sine røtter. Noen av slektsforskerne er erfarne og meget kunnskapsrike, mens andre er for nybegynnere å regne. Dette feltet er i stadig utvikling, blant annet ved at nye kilder blir gjort tilgjengelig via internett. Vi tror at slektsforskerne vil kunne ha nytte av et faglig forum som fungerer som en møteplass der aktuelle temaer diskuteres og der man kan lære av andres erfaring.
  Derfor ønsker vi å etablere et forum for slektsforskere, og vi vil invitere interesserte slektsforskere til et konstituerende møte i uke 7.


   

  3 Åpent møte om kampene på Narvikfronten 1940.

  Mandag 7. februar arrangerer historielaget et åpent møte i Sjømannskirka der Oddmund Joakimsen holder foredrag med tittelen ”Kampene om Narvik 1940”.
  Oddmund Joakimsen er en kjent krigshistoriker som i 2010 utga boken ”Narvik 1940”, som er den første boken som gir en nøyaktig oversikt over alle kampene rundt Narvik.
  I foredraget vil Joakimsen blant annet behandle stormaktenes spill for å skaffe seg kontroll over malmeksporten over Narvik, det tyske angrepet på Narvik, IR 15-bataljonens innsats og styrkeforholdet mellom tyske og allierte styrker under kampene om Narvik i 1940.


   

  4 Presentasjon av historielagets hjemmeside

  Historielagets hjemmeside er under oppbygning og vil bli presentert på lagets årsmøte i mars.

   


   

  5 Presentasjon av prosjektet ”Ansatte ved Ofotbanen”

  Ofoten slekts- og historielag har arbeidet med å registrere ansatte ved Ofotbanen fra 1902. Resultatene av registreringsarbeidet vil bli gjort tilgjengelig på CD, som interesserte kan kjøpe. I Vinterfestuka (4. – 8. april) vil CD’en bli presentert for publikum.

   

  6 Årsmøte

  Ofoten slekts- og historielag avholder årsmøte på Ofoten museum i uke 10.
  Etter de vanlige årsmøtesakene blir det et kåseri der tema kunngjøres senere.

   

  7 Medlemsmøte

  Ofoten museum 5. mai kl 1900: Narvik stasjons historie v/Leif Simonsen.

   

  8 Historisk vandring på Katterat stasjon

  Søndag 19. juni arrangerer historielaget historisk vandring på Katterat stasjon og det nærmeste området. Guide på vandringen blir Leif Simonsen.

   

  9 Historisk vandring til Aksla ved Sildvikvatnet

  Aksla er et område som ble besatt av tyske tropper i slutten av mai 1940. Den tyske styrken var på ca. 50 mann, for det meste matroser fra krysserne som ble senket i Rombaken. Den 30. mai ble de tyskerne angrepet av polske tropper som hadde trengt oppover fra Beisfjord. Dette var de siste kampene på den såkalte Sydfronten. Det er bevart ca. 60 – 70 godt utbygde stillinger, og det ligger igjen mange etterlatenskaper etter kamphandlingene.
  Guide på vandringen blir Roger Sværd.

   

  10 Tur til Tornedalen

  Tornedalen har en interessant og til dels dramatisk historie. Tornedalens befolkning har fjerne røtter, og dalføret har sitt eget språk. I 1809 ble det opprettet en ny grense, midt i Torneelven; de som bodde på den østre siden ble borgere av Russland, mens befolkningen på den vestre siden forble svensk.
  Fra Tornedalen har det opp gjennom århundrene vært stor utvandring til Nord-Norge, og mange tornedalinger kom til Ofoten. For å bli bedre kjent med Tornedalen og lære mer om dens spennende historie arrangerer historielaget tur til Tornedalen lørdag 20. og søndag 21. august. Hvis et tilstrekkelig antall deltagere melder seg, vil det bli leiet buss til transporten.

   

  11 Medlemsmøte

  Det planlegges et medlemsmøte i september måned. Tema for møtet vil bli bestemt på et senere tidspunkt.

   


   

  12 Kulturminnedagen 2011

  Hovedformålet med Kulturminnedagen er at flere skal få kunnskap om vår felles kulturarv. Kulturminnedagen er en del av de europeiske kulturminnedagene som arrangeres over hele Europa hver høst i september.
  I Norge arrangeres Kulturminnedagen søndag 11. september, og årets tema er ” Skjulte skatter. Spor i landskapet”.

   

  13 Slektsforskerdagen 2011

  Slektsforskerdagen arrangeres over hele landet siste lørdag i oktober hvert år. I år faller Slektsforskerdagen på lørdag 29. oktober.

   

  14 Jubileumsarrangement

  Det er i år 10 år siden Ofoten slekts- og historielag ble stiftet. Stiftelsesmøtet fant sted 26. november 2001.
  Jubileet vil bli markert med et faglig seminar i november måned.

   

  15 Mandagskåseriene

  De populære Mandagskåseriene er et samarbeid mellom Ofoten Museum og Ofoten slekts- og historielag og finner sted på mandager i måneden oktober – november. De fleste av kåseriene har vært holdt i Sjømannskirka, men det har også vært arrangementer på steder som Ballangen og Bjerkvik.
  Årets program er ennå ikke fastlagt og vil bli kunngjort senere. Medlemmer av historielaget har gratis adgang til Mandagskåseriene.

   

  Sist oppdatert (søndag 17. april 2011 14:26)

   
  Antall på siden nå
  Vi har 13 gjester her nå