Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
  Home Stiftelse

  Stiftelse av Ofoten slekts- og historielag

  Høsten 2001 ble det tatt initiativ til stiftelse av et historielag i Narvik, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å forberede en slik stiftelse. Arbeidsgruppen bestod av Harry Hjelle, Konrad Naustvik og Paul Jensen. På et møte i Sjømannskirken mandag 26. november 2001 presenterte arbeidsgruppen forslag til vedtekter. I innkallingen var det invitert til ”Stiftelse av en lokal- og slektshistorisk forening i Narvik”.

  Møtet valgte et interimsstyre for å forberede det kommende årsmøtet. Interimsstyret fikk følgende sammensetning: 

  Harry Hjelle, leder
  Paul Jensen

  Konrad Naustvik
  Paul Knudsen
  Ruth Luneborg 

  Årsmøte i Ofoten slekts- og historielag ble avholdt 26. februar 2002. Årsmøtet behandlet og vedtok forslag til vedtekter og fastsatte medlemskontingenten. Til styre valgte årsmøtet: 

  Harry Hjelle, formann
  Paul Knudsen, nestformann
  Ruth Luneborg, sekretær
  Paul Jensen kasserer
  Herdis Tårstad, varamedlem

  I protokollen fra møtet 26. november 2001 er dette møtet betegnet som ”stiftelsesmøte”, og det er derfor naturlig å betrakte 26. november 2001 som stiftelsesdato for Ofoten slekts- og historielag. 

   

   

   

   

   


  Sist oppdatert (mandag 14. november 2011 12:55)

   
  Antall på siden nå
  Vi har 29 gjester her nå