Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
  Home

  Sammenslåingen av Ankenes og Narvik kommune i 1974

  Brukervurdering: / 1
  DårligBest 

  I høstens første mandagskåseri, mandag 31. oktober, tar tidligere ordfører Odd G. Andreassen for seg kommunesammenslåingen i 1974.

   

  I 1884 ble den gamle Ofoten kommune delt i to, og Ankenes og Evenes kommuner var resultatet. I 1902 skilte kjøpstaden Narvik seg ut fra Ankenes, og ble liggende som ei øy midt i Ankenes. Men i 1971 ble det holdt ei folkeavstemming som resulterte i at Ankenes og Narvik i 1974 slo seg sammen til den Narvik-kommunen vi - i hovedtrekkene - fortsatt har.

  Det er aldri gjort noen grundig evaluering av prosessen før eller resultatet etter sammenslåinga i 1974. Hva vant man, og hva gikk eventuelt tapt i underveis? Ble folkestyret styrka eller svekka i den nye kommunen? Kan vi trekke noen lærdommer i dagens diskusjon om eventuelle nye sammenslåinger i Ofoten?

  Odd Gerhard Andreassen var ordfører i Narvik fra 1988 til 1999. Men i 1971 var han lærer på Ankenes. Han var sønn av «gammelordføreren» i Ankenes kommune, Ole Andreassen, og sterkt engasjert i politikk. Han hadde orkesterplass til det som skjedde før og etter sammenslåinga.

  Ofoten slekts- og historielag har invitert Odd G. til å kåsere om tanker om og erfaringer med endringer i det lokale folkestyret. Han vil både se spørsmålet i et langt, historisk perspektiv og i lys av dagens situasjon. Hva er det politiske innholdet i den organiseringa man velger? Hvordan skal man unngå at innbyggerne opplever at deres hjembygd og deres identitet forsvinner i en ny og større kommune? Hva har endringene i valgloven å si for resultatet? Dette er bare noen få av de spennende spørsmålene Odd G. Andreassen vil berøre i mandagskåseriet 31.oktober i Sjømannskirka.

  Sist oppdatert (onsdag 02. november 2016 21:29)

   
  Antall på siden nå
  Vi har 19 gjester her nå