Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
  Home Ofotbanen Register over ansatte ved ofotbanen 1902

  Register over ansatte ved ofotbanen 1902

  Her er en introduksjon over ansatte ved ofotbanen fra 1902 og fremover.
  REGISTER OVER ANSATTE VED OFOTBANEN 1902 – 1957.

  Med denne registreringen har vi forsøkt å lage en oversikt over ansatte ved NSB Ofotbanen.

  Arbeidet er basert på jernbanekalenderne som stort sett kom ut hvert 2dre år. Fra 1902 til

  1922 kom de hvert 2dre år, så 1926, 1929 og 1933. Fra 1935 til 1944 kom de igjen ut hvert

  2dre år. De neste kom 1948, 1951, 1953, 1955 og den siste i 1957.

  Vi har i utgangspunktet laget en alfabetisk liste over alle registrerte ansatte ved Narvik

  distrikt.

  Vi bygde opp listen ved å starte med etternavn, etternavn 2 = mellomnavn, fornavn

  og fødselsdato. Etter dette har vi laget en kronologisk liste etter som de er registrert i

  kalenderne. Antatt, medlem av pensjonskassen, (først når de ble ansatt), første gang ansatt

  (noen ganger i andre distrikt før de kom til Narvik), jernbaneskole og nuværende stilling,

  stilling 1 og tjenestested.

  Nuværende stilling er den dato de begynte første gang i Narvik. Under tjenestested finner vi

  hvor den ansatte var registrert. Her ser vi noen ganger flere stedsnavn sammen. Dette kan

  eks bety at den ansatte banevokteren var på Hundalen i 1916 så i Narvik i 1918 og kanskje på

  Katterat i 1920.

  Stilling 2 til 8 viser hvordan noen gjorde karriere, og steg jevnt og trutt på karrierestigen.

  De siste kolonnene 1ste, 2dre og 3dje periode viser når den ansatte er registrert i Narvik.

  EKS: 1912 -1922 i periode 1 og 1929 i periode 2. Dette betyr at han var registrert alle ganger

  mellom 1912 og 1922, men ikke i 1926, var kanskje i et annet distrikt, eller at han rett og

  slett er uteglemt når NSB gjorde sine registreringer.

  Under arbeidet med registreringen har vi oppdaget at de jernbanekalenderne som vi

  har brukt som kilde, er full av feil, og i noen tilfeller mangelfull.

  Vi opplevde ofte at eks en første gang ansatt dato varierte fra den ene utgaven til den andre.

  Her måtte vi bruke skjønn eller se hva som var mest brukt over tid. Derfor har noen datoer

  fått et merke i form av en stjerne*. Disse personene er så oppført nederst i dokumentet

  med en forklaring.

  Registreringen er i sin helhet utført av Ketil Iversen Bredeli.

  Ofoten slekts- og historielag håper denne registreringen kommer til nytte og at den kan

  hjelpe Deg med verdifull informasjon om dine foreldre/besteforeldre eller oldeforeldre som

  var ansatt i en historisk sett svært viktig tid for Ofotbanen og Narvik.
   
  Antall på siden nå
  Vi har 18 gjester her nå